Våra tjänster

Investor Relations

Varför skulle någon investera i ert bolag? Bra produkter/tjänster är naturligtvis jätteviktigt för att bygga ett starkt varumärke. Men för att vårda ett bolags ”investerar-varumärke” är det viktigt hur man kommunicerar exempelvis mellan kvartalsrapporterna. Noterade bolag vill helst undvika stora svängningar i aktiekursen och rätt och relevant kommunikation ökar transparensen och minskar risken för plötsliga oväntade nyheter.

För noterade bolag är årsredovisningen ett måste. Men inte alla älskar att göra den. Vårt råd är att sätta den i sitt rätta kommunikationsperspektiv som en manifestation av kommunikations- och affärsplan samt att passa på och visa insikt om er marknad. Med rätt planering ger det också material som går att använda 6-9 månader framåt i kommunikationen. Nytt för 2020 är en ESEF anpassning för noterade bolag och det kan vi hjälpa till med.

Public Relations

PR är ett viktigt instrument för att driva både försäljningen och en balanserad aktiekurs. En bra nyhet är alltid en bra nyhet men ska man göra kommunikation av det blir det ännu bättre om man tidigt bestämmer sig för vad man vill uppnå; bygga varumärket, tala till kunder/prospekt, till investerare eller andra? Vi hjälper också våra kunder att hitta rätt forum för era målgrupper – både fysiska och digitala.

Kommunikation

Mycket av det vi göra åt våra kunder har en länk till investerarrelationer. Men vi göra annat också. Aktiviteter mot kunder eller andra är också intressant för investerare. I vår portfölj ingår också att exempelvis hjälpa kunder med events, utveckla varumärke, grafisk profil eller digital kommunikation.