Kommunikationsvägar i samverkan

Kommunikation som når fram genom bruset är relevant för målgruppen – i tid, kanaler och budskap. Oxenstierna Kommunikation har tagit fasta på detta och erbjuder ett partnernätverk av olika kommunikationsproffs. 

Tillsammans erbjuder vi bredare lösningar för dig oavsett det handlar om att tala med kunder, investerare, personal eller leverantörer. Vi tar ansvar från start till mål och skräddarsyr arbetsgruppen för att arbetet ska löpa smidigt och effektivt.

casinos online español

AKTUELLT

om oss på oxenstierna kommunikation

Rådgivare som gör jobbet

Vi har både stora och små bolag som uppdragsgivare. Vår breda kompetens inom investor relations och strategisk kommunikation gör oss särskilt lämpade för små- och medelstora bolag som redan är eller ska bli börsnoterade. Vi kan fungera som en del av uppdragsgivarnas organisation med kunskap och resurser för att genomföra aktiviteter. Ett färdigt samkört team som kan uppgifterna och som kan skapa konkreta resultat direkt.

Normalt sett har vi långa kundrelationer även om insatserna kan variera över tid. Vår erfarenhet är också att det blir bäst resultat i en sådan konstellation. Då finns möjligheten att utmana och ifrågasätta gamla sanningar, inte för att ändra på allt men för att hitta nya och relevanta kommunikationslösningar. Det finns så många fler möjligheter idag.

Vi är den svenska partnern av Worldcom – världens största oberoende PR-nätverk

Oxenstierna Kommunikation är en del av världens största oberoende PR-nätverk, Worldcom Public Relations Group. Worldcom startade 1988. Idén är att förena starka, entreprenörsdrivna kommunikationsbyråer och göra det möjligt för dem att hjälpa både lokala och multinationella bolag, samtidigt som vi behåller flexibiliteten och servicenivån som kännetecknar mindre byråer. Idag har Worldcom drygt 140 partners representerade i alla världsdelar.

Genom Worldcom hjälper vi våra kunder med internationella kommunikationsaktiviteter. Via den samlade kunskapen inom Worldcom får vi ofta tips på hur ett kommunikationsupplägg genomförts i andra länder. Här finns global erfarenhet och kompetens att tillgå.

starters
oxenstierna kommunikation

Anna Oxenstierna

Anna arbetar i huvudsak med strategisk- och finansiell kommunikation samt med Investor Relations.

Björn Mogensen

Björn arbetar med PR, kriskommunikation, kommunikationsstrategi och managementrådgivning.

Cecilia Schröder​

Cecilia är Art Director och arbetar med formgivning, både i fysiska och digitala media.

MAts

Mats Renée

Mats arbetar med marknadskommunikation på koncernnivå samt projektledning av kommunikationsprojekt.

Våra medarbetare

Anneli Kamlin

Civ Ek HHS, skribent och kommunikatör

Anneli är en mästare på att göra det komplexa enkelt. Frilans som arbetat med Oxenstierna sedan 2019.

Christian Hall

Civ Ek HHS och analytiker i 20 år som sadlat om till IR

Christian har arbetat med Oxenstierna sedan 2013 och arbetar som frilans sedan 2018. Kan allt om kapitalmarknaden och är ett mycket uppskattat bollplank i nyhetsvärderingen mot marknaden.

Claudia Lluvara

Originalare och specialist på sättning av bakvagnar

Claudia har arbetat tillsammans med Anna Oxenstierna sedan 2010, och varit delaktig i de flesta produktioner.

Dan Setterwall

Investor relations, rådgivning och projektledning

Under 11 år var Dan verksam i skogsbolagen AssiDomän och Sveaskog där han ansvarade bland annat för extern information och för intressentdialoger. Hans yrkesbana inleddes med att producera årsredovisningar och börsprospekt för banker och börsnoterade företag.

Patrik Oscarsson

Grafisk formgivare

Patrik har över 15 års erfarenhet av grafisk produktion. Han har arbetat med både med stora och mindre kunder, t.ex. Telenor, Levis och NCC.

Anette Andersson

Grafisk formgivare

Anette är en grafisk formgivare med lång erfarenhet från många olika format. Hon har jobbat med Oxenstierna i flera år