Kommunikationsvägar i samverkan

Kommunikation som når fram genom bruset är relevant för målgruppen – i tid, kanaler och budskap. Oxenstierna Kommunikation har tagit fasta på detta och erbjuder ett partnernätverk av olika kommunikationsproffs.

Tillsammans erbjuder vi bredare lösningar för dig oavsett det handlar om att tala med kunder, investerare, personal eller leverantörer. Vi tar ansvar från start till mål och skräddarsyr arbetsgruppen för att arbetet ska löpa smidigt och effektivt.

Våra tjänster

torta_Rityta 1

Investor Relations

IR eller Investor Relations byggs långsiktigt. Det handlar om att skapa trovärdighet bakom ledningens vision och skapa kännedom om företagets varumärke som investering. Bra produkter och tjänster är naturligtvis viktigt men idag spelar så mycket annat in som kan bygga….

lankar_Rityta 1

Public Relations

PR idag innebär idag att information om produkter, tjänster, investeringsmöjligheter och annat når kunder, investerare, leverantörer och personal via ett stort antal kanaler. Både via traditionella och sociala media. Bakom PR-arbetet finns ofta ett grundligt arbete med att hitta lämpliga…..

bubbla_Rityta 1

Kommunikation

Koordinerade kommunikationsaktiviteter i olika kanaler ger ett mycket bättre resultat än enskilda aktiviteter. Vi hjälper er att välja en effektiv och kraftfull kombination av nyheter, annonser, information i egna kanaler för att säkerställa att budskapet når fram…

Nyheter

om oss på oxenstierna kommunikation

Rådgivare som gör jobbet

Vi har både stora och små bolag som uppdragsgivare. Vår breda kompetens inom investor relations och strategisk kommunikation gör oss särskilt lämpade för små- och medelstora bolag som redan är eller ska bli börsnoterade. Vi kan fungera som en del av uppdragsgivarnas organisation med kunskap och resurser för att genomföra aktiviteter. Ett färdigt samkört team som kan uppgifterna och som kan skapa konkreta resultat direkt.

Normalt sett har vi långa kundrelationer även om insatserna kan variera över tid. Vår erfarenhet är också att det blir bäst resultat i en sådan konstellation. Då finns möjligheten att utmana och ifrågasätta gamla sanningar, inte för att ändra på allt men för att hitta nya och relevanta kommunikationslösningar. Det finns så många fler möjligheter idag.

Vi är den svenska partnern av Worldcom – världens största oberoende PR-nätverk

Oxenstierna Kommunikation är en del av världens största oberoende PR-nätverk, Worldcom Public Relations Group. Worldcom startade 1988. Idén är att förena starka, entreprenörsdrivna kommunikationsbyråer och göra det möjligt för dem att hjälpa både lokala och multinationella bolag, samtidigt som vi behåller flexibiliteten och servicenivån som kännetecknar mindre byråer. Idag har Worldcom drygt 140 partners representerade i alla världsdelar.

Genom Worldcom hjälper vi våra kunder med internationella kommunikationsaktiviteter. Via den samlade kunskapen inom Worldcom får vi ofta tips på hur ett kommunikationsupplägg genomförts i andra länder. Här finns global erfarenhet och kompetens att tillgå.

starters
oxenstierna kommunikation

Anna Oxenstierna

Anna arbetar i huvudsak med strategisk- och finansiell kommunikation samt med Investor Relations.

Björn Mogensen

Björn arbetar med PR, kriskommunikation, kommunikationsstrategi och managementrådgivning.

Cecilia Schröder​

Cecilia är Art Director och arbetar med formgivning, både i fysiska och digitala media.

Mats Renée

Mats arbetar med marknadskommunikation på koncernnivå samt projektledning av kommunikationsprojekt.