Nyhet

Media är underhållning som publicerar det onormala, inte det normala

I mitt arbete stöter jag ofta på folk som ondgör sig över medias oförmåga att skildra världen som den verkligen är. Man hetsar upp sig på att något är oschysst vinklat eller för negativt. Ibland är det också väldigt oschysst vinklat. Ibland finns en dold agenda och fördomar hos journalisten som förmörkar omdömet.

Men oftast handlar det om en oförståelse att se vad som är en nyhet. Låt oss slå fast en gång för alla: Media speglar inte världen som den är utan försöker förmedla det som sticker ut och som kan tänkas hitta läsare. Detta har blivit ännu värre sedan det började gå att räkna klick på olika nyheter.

Låt mig dra ett exempel. Den europeiska väderforskningstjänsten Copernicus publicerar i början av varje månad en genomgång av temperaturläget. I Sverige går det ut ett pressmeddelande om saken. När det varit rekordvarmt så reagerar alla de stora medierna och lyfter upp nyheten stort. När månaden hållit normal temperatur bedöms det inte vara nyhet och det blir inga rubriker. Som läsare blir det lätt att få uppfattningen att det bara är extrema temperaturer eftersom det bara rapporteras om sådana. I förlängningen kan jag som mediekonsument få uppfattningen att media spelar mig ett spratt eftersom det så ofta står om rekordvärme och ändå har vi precis upplevt två väldigt kalla vårmånader med få eller väldigt få rubriker om detta.

 

För den som uttolkar verkligheten ur tidningsrubriker kan bilden ibland bli snedvriden. Men å andra sidan vill ingen läsa om nyheter där allt är som vanligt. Vi måste nog inse att även nyhetsmedia består av en stor del underhållning där det som sticker ut lockar till läsning.

Den här situationen förstärks av den nya situation som innebär att alla idag kan publicera sig utan större svårighet. Som mediekonsumenter har vi då en tendens att uppmärksamma nyheter som stödjer våra uppfattningar. Kanske är det sunt att vi inte längre automatiskt accepterar medias uppgifter som sanning, kanske är det olyckligt. För den som vill kommunicera något gäller det att lära sig navigera i en miljö där gamla auktoriteter inte har samma betydelse längre.  

Björn Mogensen

Lämna ett svar