Kris

Tio saker att minnas i samband med krishanteringar

Krishanteringen har ju haft en del att ta tag i under julhelgen. En viktig lärdom i samband med kriser är att det oftast är de som länge enbart porträtterats positivt som råkar värst. Högmod går före fall sa man förr. Men det är inte svårare att den som under många år i politik eller näringsliv alltid mött positiva omdömen i media till slut tappar försiktigheten och börjar tro sig osårbara. De får svårt att se när det är dags att börja krishantera och förklara sig.

Oxenstierna & Partners delar upp verksamheten och blir Korp Kommunikation och Oxenstierna Kommunikation

Oxenstierna & Partners delar upp verksamheten, och blir Korp Kommunikation och Oxenstierna Kommunikation Sedan 2006 har Oxenstierna & Partners fungerat som en kommunikationspartner till små och medelstora noterade bolag. Verksamheten har fokuserat på finansiell kommunikation, investerarrelationer, PR och intern kommunikation. Bolaget har fyllt en viktig uppgift hos kunder som valt att inte bygga upp en…