E-handeln i Skandinavien 2022

E-handeln i Skandinavien 2022 Channable, som utvecklat e-handelsverktyget med samma namn har tillsammans med Oxenstierna genomfört en undersökning av e-handelsvanorna i Sverige, Norge och Danmark. Totalt har 500 personer i åldern 18-69 år i varje land besvarat ett batteri med frågor om sina e-handelsvanor. Undersökningen gjordes med Google Survey och de viktigaste resultaten var En…

Så kommer e-handeln att förändras

Så kommer e-handeln att förändras Channables verktyg är spindeln i nät vid modern annonsering. Verktyget väljer plattformar, anpassar annonsmaterialet till alla de olika standarderna och ser till att rätt språk och rätt produkt hamnar på rätt ställe. Sedan rapporterar de tillbaka om intresset i realtid så att annonsören kan ändra på och optimera mixen. Hur…

PR i Norden

PR i Norden Våra franska kollegor på byrån @Yucatan i Paris har på sin blogg publicerat Björns korta text om hur mediebilden ser ut och hur PR i Norden fungerar. Har du några synpunkter? Well for starters we are four different countries, actually even five. Sweden, Denmark, Finland, Norway and Iceland. But we tend to…

Vilket är de bästa IR poddarna?

Vilket är de bästa IR poddarna? Sverige har gjort en fantastisk resa från ett fåtal ägare av aktier för fyrtio år sedan till nästan alla svenskar idag. För många har aktiepoddarna blivit en viktig informationskälla i placerandet. Idag lyssnar hundratusentals svenskar varje vecka till poddar med börstips och analysera av olika slag. Vår praktikant Nicole…

Förtroendet för media sjunker bland svenska chefer

Förtroendet för media sjunker bland svenska chefer 54 314 företagsledare från 157 länder ingår i undersökningen som med ny teknik tar tempen på Sverige och världen. Exempelvis visar undersökningen att förtroendet för media bland svenska chefer är lägre än det globala genomsnittet. Den svenska indexsiffran hamnar på 16,4 jämfört med snittet  18,9. I Frankrike (25,3),…

Undersökningar växlar upp med ny teknik

Undersökningar växlar upp med ny teknik Svårigheten att få ärliga svar eller svar överhuvudtaget fick kanadensiska Advanced Symbolics att utveckla ett AI-baserat system. Det baseras på hur olika ämnen diskuteras i digitala kanaler, hur folk rör sig samt en del andra indikatorer. Baserat på dessa flöden skapar de en analys av som ger en ny…

Kris

Tio saker att minnas i samband med krishanteringar

Krishanteringen har ju haft en del att ta tag i under julhelgen. En viktig lärdom i samband med kriser är att det oftast är de som länge enbart porträtterats positivt som råkar värst. Högmod går före fall sa man förr. Men det är inte svårare att den som under många år i politik eller näringsliv alltid mött positiva omdömen i media till slut tappar försiktigheten och börjar tro sig osårbara. De får svårt att se när det är dags att börja krishantera och förklara sig.

Oxenstierna & Partners blir Oxenstierna Kommunikation

Oxenstierna & Partners blir Oxenstierna Kommunikation Sedan 2006 har Oxenstierna & Partners fungerat som en kommunikationspartner till små och medelstora noterade bolag. Verksamheten har fokuserat på finansiell kommunikation, investerarrelationer, PR och intern kommunikation. Bolaget har fyllt en viktig uppgift hos kunder som valt att inte bygga upp en stor egen kommunikationsavdelning. Nu har Oxenstierna &…