Nyhet

Oxenstierna & Partners blir Oxenstierna Kommunikation

Sedan 2006 har Oxenstierna & Partners fungerat som en kommunikationspartner till små och medelstora noterade bolag. Verksamheten har fokuserat på finansiell kommunikation, investerarrelationer, PR och intern kommunikation. Bolaget har fyllt en viktig uppgift hos kunder som valt att inte bygga upp en stor egen kommunikationsavdelning.

Nu har Oxenstierna & Partners två delägare Linna Österman och Anna Oxenstierna beslutat att dela upp verksamheten i två bolag med olika affärsmodeller. Bolagen kommer att ha egna kommunikationserbjudanden, men också samarbeta inom vissa områden. Två byråer etableras. Korp Kommunikation, med anställda konsulter och Oxenstierna Kommunikation, ett partnernätverk med en fast kärna av experter inom Investor Relations, PR och finansiell kommunikation.

– Korp Komm ska erbjuda långsiktiga lösningar för små och medelstora noterade bolag som vill utveckla kommunikationsarbete. Tillsammans etablerar vi en effektiv och verkningsfull kommunikation inom olika områden såsom finansiell kommunikation, IR och PR i både digitala och traditionella kanaler. Oxenstierna Kommunikation blir en viktig samarbetspartner för att komplettera vårt erbjudande, säger Linna Österman, vd Korp Kommunikation.

– Noterade bolag möter ett alltmer komplext kommunikationslandskap och behovet av specialistkompetens ökar. Genom att samla en kärna av specialister i ett tajt och kundorienterat partnernätverk skapar vi spets, bredd och leveranskraft, samtidigt som vi tillvaratar den nya gig-ekonomins möjligheter, säger Anna Oxenstierna, vd Oxenstierna Kommunikation.

Den nya organisationen börjar gälla i mitten av september.

Lämna ett svar