Nyhet

Förtroendet för media sjunker bland svenska chefer

54 314 företagsledare från 157 länder ingår i undersökningen som med ny teknik tar tempen på Sverige och världen. Exempelvis visar undersökningen att förtroendet för media bland svenska chefer är lägre än det globala genomsnittet. Den svenska indexsiffran hamnar på 16,4 jämfört med snittet  18,9. I Frankrike (25,3), Japan (25,2), USA (23,1), Finland (22,9) och Australien (22,9) är förtroendet högre. Men också en sådant paradigmskifte som att influencers idag prioriteras högre än kunderna går att utläsa. Men även att det senaste året givit förtroendet för ny teknik en skjuts framåt samtidigt som vaksamheten för cyberbrott ökat.

Lämna ett svar