Nyhet

Undersökningar växlar upp med ny teknik

Svårigheten att få ärliga svar eller svar överhuvudtaget fick kanadensiska Advanced Symbolics att utveckla ett AI-baserat system. Det baseras på hur olika ämnen diskuteras i digitala kanaler, hur folk rör sig samt en del andra indikatorer. Baserat på dessa flöden skapar de en analys av som ger en ny och mer heltäckande bild av läget. De lyckades förutspå Brexit och Trump 2016 samt Bidens 2020. Lite läskigt med all övervakning men en intressant teknisk lösning och fantastiska möjligheter. Sedan ett år samarbetar de med Worldcom, världens största nätverk av oberoende PR-byråer (Oxkom är svensk partner) i kartläggningen av hur beslutsfattare världen över tänker och agerar – Worldcom Confidence Index.

Lämna ett svar