NyhetKris

Tio saker att minnas i samband med krishanteringar

Krishanteringen har ju haft en del att ta tag i under julhelgen. En viktig lärdom i samband med kriser är att det oftast är de som länge enbart porträtterats positivt som råkar värst ut. Högmod går före fall sa man förr. Men det är inte svårare än att den som under många år i politik eller näringsliv alltid mött positiva omdömen i media till slut tappar försiktigheten och börjar tro sig osårbara. De får svårt att se när det är dags att börja krishantera och förklara sig.

Här är tio minnespunkter att tänka på om du är osäker på hur ni skulle klara en medial kris:

  1. Lär av de som har bäst krisberedskap.
  2. Ha en handlingsplan redo. Det räcker med något mycket basalt.
  3. Analysera potentiella kriser. Det kan alltid hända något riktigt jobbigt.
  4. Träna på krisscenarion. Vad skulle du göra om något hände i punkt tre?
  5. Om det händer, erkänn och förklara misstaget. Bättre att du förklarar än att någon annan gör det.
  6. Inse att du inte kommer att fungera normalt. Det gör du aldrig.
  7. Ta hjälp utifrån. Någon som gjort det förut och som inte finns i organisationen.
  8. Svara på frågorna, stick inte huvudet i sanden. Internet glömmer aldrig.
  9. Bli inte rättshaverist. Media kan vara dumma men de får sista ordet.
  10. Och kom ihåg att Internet och sociala media kräver sin egen hantering.

Om du vill veta vad som menas med dessa tio punkter kan du kontakta oss på Oxenstierna Kommunikation. Vi finns där och tar itu med sånt när det behövs och i förebyggande syfte. Oftast behövs inte så stora insatser om man gjort hemläxan och den behöver inte vara särskilt avancerad. Ett papper med vem som ansvarar för vad om något händer är en bra början.

För när stormen nått full styrka är det ingen som tänker klart längre, varken du eller dina medarbetare.

Lämna ett svar